Alle setter pris på høy sikkerhet,
men høy sikkerhet kommer ikke automatisk.
Det er her NorTic kommer inn i bildet.

Testing. Inspeksjon. Sertifisering.

Hvem og hva er NorTic AS?

Nortic er et lokal forankret selskap eiet av ansatte. Nortic leverer inspeksjon og NDT-tjenester for industrien og våre medarbeidere har lang erfaring innenfor leveranser av inspeksjoner, verifikasjoner og testing til våre kunder.

Hvilke bransjer opererer vi i?

Vi opererer i følgende bransjer

– Olje og Gas industrien
– Infrastruktur
– Energi
– Mekanisk industri
– Prosessindustien

NorTics kjerneverdier

I Nortic skal vi  levere balanserte tjenester basert på kundens behov og for å sikre involverte parters interesser gjennom:

Integritet, respekt, sikkerhet, leveranser og lagspill.