Alle setter pris på høy sikkerhet,
men høy sikkerhet kommer ikke automatisk.
Det er her NorTic kommer inn i bildet.

Testing. Inspeksjon. Sertifisering.

Hvem og hva er NorTic AS?

Nortic er et lokal forankret selskap eiet av ansatte. Nortic leverer inspeksjons tjenester for industrien og våre medarbeidere har lang erfaring innenfor leveranser av inspeksjoner, verifikasjoner og testing til våre kunder.

Hvilke bransjer opererer vi i?

Vi opererer i følgende bransjer

– Prosessindustri

– Infrastruktur

– Energi

– Mekanisk industri

– Olje og Gas industrien

NorTics kjerneverdier

I Nortic skal vi  levere balanserte tjenester basert på kundens behov og for å sikre involverte parters interesser gjennom:

Integritet, respekt, sikkerhet, leveranser og lagspill.

Les mer