Nortic har  bygget  sitt kvalitetssystem på kravene  i ISO 17020, videre er det også hensyntatt relevante tilleggskrav i ISO 17065. Systemet er validert og  godkjent av norsk Akkreditering og Direktoratet for samfunnssikkerhets og beredskap ( DSB).

 

Spesifikke  godkjenninger.

Utpekt kontroll organ NOBO nr. 2398

PED- 2014/68/EU Pressure equipment

 

Conformity to type based on internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Conformity to type based on pressure equipment verification
EU-Type examination – production type
Conformity based on unit verification
EU-Type examination – design type
Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Annex III – Module C2
Annex III – Module F
Annex III – Module B
Annex III – Module G
Annex III – Module B
Annex III – Module A2
Utpekt kontroll organ NOBO nr. 2398

TPED- 201/35/EU

Transportable Pressure equipment

Tanks, battery vehicles/wagons, multiple-element gas containers (MEGCs), their valves and other accessories when appropriate
Exceptional checks
Intermediate inspections
Periodic inspections

 

 

 

Inspeksjons organ INSP 053

Akkreditert  etter ISO 17020 kat A.

Forskift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Kjeleanlegg for damp- og hetvanns-systemer Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 – Kapittel 2 Kjeleanlegg for damp- og hetvannsystemer:
Prosessanlegg Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 1 Prosessanlegg:
Lagertanker Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-6
Kulde- og varmepumpe-anlegg Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 – Kapittel 1 Kulde- og varmepumpeanlegg:
Tankanlegg Gasstype: Klor Svoveldioksid Ammoniakk Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 4 Tankanlegg – Klor, svoveldioksid og ammoniakk.:
Tankanlegg, Gasstype: LPG LNG Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff – kapittel 2 Tankanlegg – LPG og LNG:
Laboratorier samt sentral- gassanlegg for industrigasser Gasstype Brannfarlig gass kategori 1 og 2 Laboratorier samt sentral- gassanlegg for industrigasser Gasstype Brannfarlig gass kategori 1 og 2
Trykkluftanlegg Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. Kapittel 3 Trykkluftanlegg
Biogass-produksjons-anlegg Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 2 Biogass-produksjonsanlegg: