Utlyste stillinger

Vi har dessverre ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Motiverte og kompetente ansatte

Nortic AS er ungt selskap og vil vokse kontrollert, samt selektivt de neste årene.

Vi er derfor åpen for søknader fra motiverte og kompetente personer som ønsker å være en del av oss, og som vil arbeide for å være et av Øst-Norges beste miljøer innenfor NDT og Inspeksjon.

Påvirkning over arbeidsdagen

Hos oss er det store muligheter til å påvirke sin egen arbeidsdag, med varierende arbeidsoppgaver. Har du kompetanse og erfaring innenfor NDT, materialteknologi, sveising eller tilstandskontroll er det en fordel.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Hos oss har vi

  • Differensiert lønn basert på dyktighet og resultatoppnåelse
  • Bonusordning
  • Bilordninger
  • Fleksitid, muligheter for avspasering
  • 5 ukers ferie
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger