Utlyste stillinger

Her er du velkommen til å sende oss en åpen søknad

Åpen søknad

Har du teknisk bakgrunn og erfaring innenfor trykksatt utstyr, prosessanlegg, fabrikasjon, kvalitetsarbeid og søker nye utfordringer, bør du vurdere en stilling hos oss.

Du bør være opptatt av HMS, kvalitet, integritet. Å arbeide i » TIC » bransjen er varierende, men man må være fokusert på kundeservice og fleksibilitet.

Dokumentert realkompetanse kan erstatte formell utdanning.
Det er viktig at du er fleksibel, selvstendig og initiativrik. Du har evnen til å skape gode relasjoner til både kunder og kolleger, og ditt arbeid preges av systematisk tilnærming og nøyaktighet.

Send oss gjerne en e-post på hr@post.no

Motiverte og kompetente ansatte

Nortic AS er teknisk inspeksjonsselskap og vil vokse kontrollert, samt selektivt de neste årene.

Vi er derfor åpen for søknader fra motiverte og kompetente personer som ønsker å være en del av oss, og som vil arbeide for å være et av Øst-Norges beste miljøer innenfor trykkpåkjent utstyr og inspeksjon.

Påvirkning over arbeidsdagen

Hos oss er det store muligheter til å påvirke sin egen arbeidsdag, med varierende arbeidsoppgaver. Har du kompetanse og erfaring innenfor trykkpåkjent utstyr, materialteknologi, sveising eller tilstandskontroll er det en fordel.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Hos oss har vi

  • Differensiert lønn basert på dyktighet og resultatoppnåelse
  • Bonusordning
  • Bilordninger
  • Fleksitid, muligheter for avspasering
  • 5 ukers ferie
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger