Nortic har nå blitt notifisert som teknisk kontrollorgan , i henhold til forskift om trykksatt utstyr

Norske og Europeiske myndigheter har nå utpekt Nortic som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr, og omtalt som The European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Disse utpekinger gjøres offisielt av EU kommisjonen, se link

Body name: Nortic AS
Notified body number: 2938
Type of body: Notified body
Under Directive : 2014/68/EU Pressure equipment

Nortic sin hovedoppgave er å fungere som en nøytral tredjepart som gjør samsvarsvurderinger. Dersom produsentens dokumentasjon og eventuell verifikasjoner er i samsvar med kravene utsteder teknisk kontrollorgan et sertifikat.

Dette sertifikatet må produsenten ha for å kunne CE-merke sitt produkt.

Publisert 24. februar, 2022

Del med andre!