Nortic er akkreditert inspeksjonsorgan

 

Nortic er akkreditert inspeksjonsorgan i henhold til ISO 17020

 

na-logo-nortic-inspeksjon

Detaljer i akkrediteringsdokumentet kan leses hos Norsk Akkreditering.

Over 3000 vellykkede prosjekter

Nortic ble etablert januar 2013. Siden oppstarten har vi levert NDT og inspeksjonstjenester til mer en 3000 prosjekter. Våre ansatte har lang erfaring fra bransjen og vet hva som er viktig, når det kommer til kvalitet og service.

flytoget gardermoen

Nortics kjerneverdier

I Nortic skal levere balanserte tjenester basert på kundens behov og for å sikre involverte parters interesser gjennom:

Integritet
Våre tjenester skaper teknisk integritet, gjennom mennesker, med nødvendige hjelpemidler og kunnskap.

Respekt
Vi verdsetter å bygge relasjoner til kunder, partnere, leverandører og kolleger, gjennom gjensidig respekt.

Sikkerhet
Våre tjenester handler i bunn og grunn om teknisk sikkerhet.

Leveranser
Vi strekker oss langt for å sikre kunden behov, uten å gå på akkord med standarder eller krav.

Lagspill
Hos oss er » målgivende pasning» viktig, enten den er til kunde, kollega, partner eller leverandør.

Standard betingelser Nortic