Fabrikasjonskontroll

I samarbeid med kunder, bistår vi med å kvalitetssikre underleverandører og prosjektgjennomføring.

Vi deltar gjerne tidlig i prosessen for å sikre tekniske krav, videre kan vi bistå som fagrevisor innenfor sveising, kontroll og sporbarhet. I prosjekt supplerer vi prosjekteier med vår spesialkompetanse innenfor sveising, kvalifisering, materialer og kontroll/inspeksjon.

Typiske verifikasjonsområder

 • Implementering av kvalitetssikring i ht EN 3834
 • Rådgivning og oppfølging av inspeksjon og test plan ( ITP/ Q plan)
 • Materialverifikasjon
 • Kvalifisering sveiseprosedyrer
 • Kvalifisering NDT prosedyrer
 • Personell kompetanse kritiske prosesser
 • NDT Nivå 3 tjenester
 • Frosio inspeksjon av overflatebehandling
 • Sporbarhet / dokumentasjon
 • Trykktesting/ bevitnelse
 • FAT bevitnelse
 • Verifikasjon av produksjon, geometri, overflatebehandling
 • Sikring av prosjektspesifikke krav
 • Tekniske rapporter med angivelse av samsvar og avvik

Aktuelle produktstandarder

Norsok M- 601, Norsok M-101, DNV-OS-F101, Norsok M-650, ASME Boiler and Pressure Vessel Code, EN 13480, EN 13445, EN 1090.