Kontroll av lagertanker

Nortic bistår med inspeksjon av tankanlegg

Dette inkluderer blant annet:

  • Tankskanning for korrosjon i bunn med MFL metoden (magnetic-flux leakage)
  • Tykkelsesmålinger med ultralyd
  • Akkreditert inspeksjon i henhold til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff).
  • Inspeksjon iht API koder
  • Inspeksjon iht EEMUA
  • 3D scanning av geometri