Våre tjenester bidrar til mer bærekraft og miljøsikkerhet

Nortic sine tjenester er med og bidrar til teknisk sikkerhet blant annet i prosessanlegg og annen industri.

Teknisk sikkerhet er en viktig HMS faktor for å redusere sannsynligheten uønskede hendeler for industrien som uhell,brann, eksplosjoner, skader og utslipp.

Høy teknisk sikkerhet gir effekt både for eier av anlegget, ansatte, tredjeperson og samfunnet forøvrig.

Videre vil teknisk sikkerhet gjennom optimaliserte inspeksjoner og gode vurderinger kunne gi lengere levetid på utstyr og anlegg.

Dette gir bedre levetidskostnader og derav optimalisert utskiftingstakt på investeringer, som igjen gir kunden bedre økonomi og mindre klimaavtrykk.