NDT er en felles betegnelse for metodene

 • visuellkontroll
 • magnetpulverprøving
 • penetrantprøving-ultralyd
 • radiografi
 • virvelstrøm
 • trykk og tetthetsprøving

NDT anvendes i hovedsak for å verifisere at sammenstilling/sveising av rør, beholdere og stålkonstruksjoner tilfredsstiller anbefalte krav eller spesifikasjoner. Metodene anvendes også for å kontrollere slike anlegg under drift, med hensyn på driftsinduserte skader som korrosjon og sprekker.

Nortic as bistår med avansert NDT blant annet

Tankfloor scanner
Phased Array
Time of flight

Nortic bistår også med rådgivning og verifikasjoner av prosedyrer, samt tekniske audit.

Nortic er har lang erfaring innenfor blant annet følgene områder/ standarder.

 • Asme BPVC-V 2013
 • Asme B 31.3 Process piping
 • Norsok M 601
 • Norsok M 101
 • EN 13445
 • EN 13480
 • ASTM A 388 Ultralyd
 • ISO 17640 Ultralyd
 • ASTM E 797 Ultralyd tykkelsesmåling
 • ISO 17636 Radiografiprøving

UT - Ultralyd

er velegnet til å kontrollere sveisesoner med tykkelse over 6 mm og oppover i stål, aluminium og titan.

Metoden er spesielt egnet til å påvise kritiske defekter som sprekker og bindefeil i sveis/varmepåvirket sone. Metoden er også egnet til å påvise inneslutninger og sprekker i bolter, akslinger, etc. Metoden gir en meget god informasjon om hvor defekter er plassert, og defektens størrelse kan også vurderes.

Ultralyd er godt egnet til å kontrollere plater og rør. Dette blir ofte benyttet ved tilstandskontroll og ved oppgradering av materialer, samt kontroll av kritiske steder i en konstruksjon.

Resultatet av kontrollen foreligger umiddelbart etter at kontrollen er utført.

 

ET- virvelstrøm

Teknikkbeskrivelse:
Det benyttes en spole som ved hjelp av et magnetfelt genererer virvelstrøm i objektet som kontrolleres.

Bruksområder:
Prøving etter sprekker på stål-, aluminium-, titankonstruksjoner og rør/trykkbeholdere maskinerte deler, aksler, motorer løfteutstyr  ol

Materialsortering av materialer som f.eks. 304 – 316 – 321 – 6 MO – dupleks – titan, samt verifisering av sveiseavsett.

Det kan kontrolleres gjennom maling og overflatebelegg, og resultatet foreligger umiddelbart etter kontrollen er utført

Korrosjonskontroll  på varmevekslere.

RT Radiografiprøving

Teknikkbeskrivelse:
Det benyttes et røntgenapparat, eller en radioaktiv kilde, for generering av røntgen eller gammastråling som har den egenskap at de kan trenge gjennom faste stoffer som stål, aluminium, plast, etc.

Bruksområder:
Kontroll av sveisekvalitet på rør og konstruksjoner, for å vurdere sveiseutførelsen i forhold til avtalte kvalitetskrav.

Metoden er også egnet for tilstandskontroll av rør og komponenter med henblikk på korrosjon og skader.

I Nortic har vi bred erfaring innenfor både sveisekontroll og tilstandskontroll ved bruk av radiografi.

PT Penetrantprøving

Teknikkbeskrivelse:
Metoden er basert på bruk av farget væske med lav viskositet som har en god evne til å trenge ned i sprekker etc. Ved overflate-defekter vil væsken trenge inn, og bli der til man renser overflaten og fremkaller defekten.

Bruksområder:
Metoden benyttes i stor grad ved overflatekontroll under fabrikasjon av rustbestandige stål, aluminium, tanker, etc.

I forbindelse med kontroll av maskinerte objekter og akslinger er metoden meget følsom ved bruk av fluoriserende teknikk.

Metoden er spesielt egnet til å påvise sprekker, etc. i overflaten, og resultat kommer umiddelbart etter utført prøving.

MT Magnetpulverprøving

Teknikkbeskrivelse:
Metoden er basert på induksjon av magnetfelt i objektet. Dette gjøres ved hjelp av elektromagneter på overflaten av objektet. Ved feil som eksempelvis sprekker i overflaten, oppstår et lokalt magnetfelt som med tilførsel av magnetisk pulver indikerer en feil.

Bruksområder:
Magnetpulverprøving er spesielt egnet for overflatekontroll på ferrittiske materialer og sveis.

Metoden benyttes i stor grad ved overflatekontroll under fabrikasjon av stålkonstruksjoner, tanker, etc.

I forbindelse med kontroll av maskinerte objekter og akslinger er metoden meget følsom ved bruk av fluoriserende teknikk.