Samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr - PED

Nortic er utpekt som teknisk kontrollorgan (NOBO). Registeringsnummer i Europa commisjonen/ NANDO er NB 2398.

Forskiften er relevant for alle som er involvert i trykksatt utstyr som

  • Verksteder
  • Eiere av anlegg
  • Konstruktører
  • Leverandører, importør og forhandlere

Når komponent / anlegg er samsvarsvurdert, kan produsent CE merke leveransen og den tilfredsstiller EU direktiver og derav relevante deler av nasjonalt regelverk.

Nyttige linker
<

Guidelines PED