I Nortic har vi spesialkompetanse innenfor

  • NDT
  • Fabrikasjon og sveising
  • Sveiseinspeksjon
  • Kvalitetssikring av fabrikasjon
  • Forskrifter
  • Tolkning og anvendelse av standarder
  • Dokumentasjon
  • Avviksbehandling

Med dette tilbyr vi rådgivning og kurs for å supplere aktører som enten er bestillere, prosjektledelse, konstruktører eller produsenter, innenfor prosjekter/tjenester hvor vi ikke har rolle som tredjepartsorgan.

Aktuelle bransjer: Olje og Gass, Prosessindustri, Stålbygg, Trykksatt utstyr.