Akkreditert inspeksjon

Nortic er et akkreditert inspeksjonsorgan – ISO 17020- kat A, i henhold til Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff med blant annet følgene temaveiledninger.

 • Kjelanlegg for damp og hetvann
 • Kulde- og varmepumpeanlegg
 • Tankanlegg-Klor, svoveldioksid og ammoniakk
 • Prosessanlegg

Nortic tilbyr med dette alle relevante inspeksjonstjenester regulert av forskiften.

Tilstandskontroll

Tilstandskontroll av trykksatt utstyr er en kritisk prosess for å sikre teknisk integritet. Dette betinger kompetanse, uavhengighet og tekniske inspeksjonsløsninger. I Nortic har vi samlet dette og utfører tilstandskontroll av

 • Prosessanlegg
 • Tankanlegg
 • Kjelanlegg
 • Rørsystemer
 • Beholdere
 • Varmevekslere
 • Gassanlegg

Tilstandskontroll er å lete på de riktige stedene til rett tid, og er nødvendig for å avdekke feil og mangler før det oppstår skade på personell, utstyr og miljø.

En optimal tilstandskontroll har fokus der hvor sannsynligheten er størst for å få en skade, og hvor det får størst konsekvenser. Dette er kostnadseffektivt for din bedrift, og vil gi din bedrift en konkurransefordel.

tilstandskontroll

Uavhengig kontroll av modifikasjoner og reparasjoner
av trykksatt utstyr

Modifikasjoner og reparasjoner av sikkerhetsmessig betydning, skal kontrolleres for å sikre at relevante standarder og utførelse blir anvendt forskriftsmessig.

I Nortic har vi lang erfaring både relatert til fabrikasjon, modifikasjoner og tilstandskontroll av trykksatt utstyr. Denne kompetansen anvendes for å sikre hensiktsmessig verifikasjoner av trykksatt utstyr.