Akkreditert inspeksjon

Nortic er et akkreditert inspeksjonsorgan – ISO 17020- kat A, i henhold til Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff med blant annet følgene temaveiledninger.

 • Kjelanlegg for damp og hetvann
 • Kulde- og varmepumpeanlegg
 • Tankanlegg-Klor, svoveldioksid og ammoniakk
 • Prosessanlegg

Nortic tilbyr med dette alle relevante inspeksjonstjenester regulert av forskiften.

Kontroll av reperasjoner og modifikasjoner trykksatt utstyr

Modifikasjoner og reparasjoner av sikkerhetsmessig betydning, skal kontrolleres for å sikre at relevante standarder og utførelse blir anvendt forskriftsmessig.

I Nortic har vi lang erfaring relatert til fabrikasjon, modifikasjoner og reperasjoner av trykksatt utstyr.
<

 • Prosessanlegg
 • Tankanlegg
 • Kjelanlegg
 • Rørsystemer
 • Beholdere
 • Varmevekslere
 • Gassanlegg